Geschiedenis

Op een wijkavond van de Protestantse gemeente van Goutum in september 2009 bleek dat er behoefte was aan meer aansprekende muziek/liedjes tijdens de kerkdiensten in Zuiderburen. Naar aanleiding daarvan kwam vervolgens een kleine groep enthousiaste vrouwen elke woensdagavond in wijkcentrum Markant bijeen om met behulp van een laptop gospelliederen te zingen. Het werd al snel duidelijk dat er een dirigent nodig was en deze werd in januari 2010 gevonden in de persoon van Hans Bergman.

Tevens werd er toen een bestuur gevormd. Liesbeth van der Veen(voorzitter) en Selie van der Veer(secretaris) maken nog steeds deel uit van dit bestuur. Inmiddels bestaat het volledige bestuur ook uit Ellie Bontes(notulist) en Nienke Zijlman(penningmeester).

In eerste instantie was een gemengd koor de opzet, maar door gebrek aan belangstelling van mannen is het een gezellig koor van vrouwen gebleven. Naast Gospel bleek ook Pop in trek en Pop-Gospelkoor LOFT was een feit. Tegelijkertijd is besloten om als koor niet aan te sluiten bij de Protestantse gemeente, maar om onafhankelijk te blijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *